Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

Na placu dla kamperów w Marinie Grudziądz znajduje się 12 miejsc zapewniających bezpośredni dostęp do prądu. Plac dla kamperów wyposażony jest w zlewnię fekaliów i szarej wody oraz instalację hydrauliczną służącą do uzupełniania jej zapasów. Dla gości nocujących w kamperach przygotowaliśmy osobny sanitariat z prysznicami. Przepiękny widok na Wisłę, most i zachodzące Słońce - GRATIS :-)

 

Cennik obowiązuje od 01.01.2023 r.

Camper 1 os / 1 doba

                       12,00 zł

Camper 1 samochód / 1 doba

                       55,00 zł

Energia / 1 doba

                       20,00 zł

 

Szczegóły pod numerem telefonu 726 921 919 lub za pośrednictwem e-mail: biuro@marina.grudziadz.pl.

REGULAMIN CAMPINGU

1. Opłata za pobyt na campingu naliczana jest w cyklu 24 godzinnym.
2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 następnego dnia.
3. Osoby niezameldowane na campingu mogą przebywać na jego terenie od godz. 8 00 do godz. 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji Mariny Grudziądz.
4. Camping może  odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, gości lub szkodę na osobie gościa, pracownika campingu lub innych osób przebywających na campingu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
5.Turysta ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych campingu powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.
6.Camping Mariny Grudziądz nie  ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych pozostawionych w przyczepach campingowych, campobusach przez turystów  korzystające z jego usług.
7.Na campingu mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym opiekun powinien posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych, a w przypadku psów - kaganiec i smycz.
8. Cennik
Pobyt 1 osoby na dobę 12,00 zł
Ustawienie autokarawany na 1 dobę 55,00 zł
Korzystanie z energii elektrycznej na 1 dobę 20,00 zł
Rezerwacji oraz wszelkich  informacji udziela recepcja Mariny Grudziądz pod numerem telefonu 726 921 919 lub za pośrednictwem e-mail: biuro@marina.grudziadz.pl.

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest MORiW ul.Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz. Dane będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do sporządzenia umowy (odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : tel.56 462 56 54 , moriw@moriw.grudziadz.pl

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku:
• o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych , zawartych w niniejszej umowie, w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).