Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

W kompleksie Mariny Grudziądz skorzystać można z 28 miejsc noclegowych w klimatyzowanych pokojach jedno i dwuosobowych.

W standardzie pokoju znajduje się pościel i ręczniki. Wszystkie pokoje posiadają własną łazienkę z WC i prysznicem. Do dyspozycji gości pozostaje wyposażona ogólnodostępna kuchnia.

Istnieje możliwość przyjazdu z pupilem, zgodnie z regulaminem pobytu zwierząt.

Obiekt objęty jest bezpłatnym WiFi. Parkowanie na dozorowanym, ogrodzonym parkingu jest bezpłatne.

Recepcja Mariny Grudziądz czynna jest codziennie w godzinach 8.00 - 20.00.

W pozostałych godzinach meldunki hotelowe przyjmują pracownicy ochrony obiektu.

Cennik obowiązujący od 01.01.2023 r.

Pokój 1 osobowy bez śniadania

100 zł/doba

Pokój 2 osobowy bez śniadania

150 zł/doba

koszt pobytu zwierzęcia 

25 zł/doba

Rezerwacji należy dokonać pod numeremi telefonów 726 921 919 oraz za pośrednictwem email: biuro@marina.grudziadz.pl.

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki wypoczynku w obiekcie noclegowym.

2. Każdy, kto dokona rezerwacji pokoju jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

II. Warunki pobytu/zakwaterowanie

1. Pokoje w Marinie Grudziądz wynajmowane są na doby.

2. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu w obiekcie noclegowym przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Jeżeli obiekt dysponuje pustym pokojem, istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.

5. Obiekt   może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu  lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój na terenie obiektu.

6. Goście są zobowiązani do utrzymania pokoju w stanie zastanym w dniu przyjazdu.

7. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym pokoju gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu noclegowego. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.

8. Gość wraz z otrzymaniem kluczy do pokoju staje się za niego odpowiedzialny.

9. Marina Grudziądz nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Państwa przedmiotów. Gość zobowiązuje się do zamykania okien i drzwi (na klucz) wynajmowanego pokoju przy każdorazowym wyjściu z  obiektu.

10. Gość zobowiązuje się do nieprzekazywania kluczy osobom postronnym.

11. W przypadku zgubienia kluczy gość jest zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamka oraz dorobienia klucza (standardowo jest to kwota zł 100,00 PLN)

12. Pobyt zwierząt na terenie obiektu jest ustalany indywidualnie. Gość, który przywozi zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane.

13. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach  grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

15. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

16. Parking jest bezpłatny , dozorowany. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

17. Sprzątanie pokoju lub wymiana ręczników, pościeli wykonywana jest w trakcie pobytu, na życzenie gościa

 

III. Rezerwacja i opłaty

1. Marina Grudziądz może odmówić przyjęcia potencjalnym gościom, którzy:

a) Podczas wcześniejszego pobytu w tym obiekcie znacząco naruszyli warunki regulaminu.

b) Pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek.

c) Zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu obiektu.

2. Przed przyjazdem należy dokonać rezerwacji pokoju oraz konkretnego terminu.

3. Recepcja pracuje w godz . 8.00-18.00

Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną : biuro@marina.grudziadz.pl, oraz pod nr telefonu 726 921 919, w godz. pracy recepcji.

Poza godzinami recepcji niektóre z jej obowiązków przejmują pracownicy ochrony obiektu.

4. Aby potwierdzić tożsamość gościa w momencie zameldowania jest on zobowiązany okazać się dokumentem tożsamości osobie odpowiedzialnej.

5. W dniu przyjazdu do obiektu noclegowego gość jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty „z góry”, należności za pobyt w obiekcie.

6. Pobyt dzieci do lat 2 – bezpłatnie .

7. W przypadku skrócenia czasu pobytu gościa, obiekt noclegowy nie dokonuje zwrotów kwoty za pobyt.

 

Regulamin korzystania z kuchni w obiekcie MARINA GRUDZIĄDZ

Gość zobowiązuje się do korzystania z wszelkich urządzeń w należyty sposób zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Gość  ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w kuchni   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia, gość ponosi wszelkie koszty związane ze stwierdzonymi zniszczeniami.

Gość jest zobowiązany do utrzymywania porządku i czystości, oraz nie wynoszenie naczyń do pokoju .

Gość korzystający z lodówki zobowiązany jest do podpisania pozostawionych w niej artykułów.

Posiłki z wykorzystaniem zastawy będącej na wyposażeniu kuchni, należy spożywać w kuchni.

Używane naczynia należy umyć.

Pod koniec pobytu goście proszeni są o zabieranie swojej żywności.

Regulamin pobytu ze zwierzętami domowymi

1. Zgodę na pobyt zwierzęcia na terenie Mariny wydaje zarządca obiektu.
2. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 25 zł za dobę.
3. Na terenie obiektu mogą przebywać  tylko zwierzęta domowe.
4. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) zarządca obiektu będzie brał pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie.
5. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
6. Zabrania się wprowadzania zwierząt do kuchni oraz innych publicznych miejsc na terenie hotelu.
7. Właściciele muszą posiadać posłanie dla zwierzęcia.
8. Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel, jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez zarządcę obiektu.
9. Właściciele  muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez zwierzę w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika obiektu.
10.Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju.
11.Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w Marinie i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, zwierzę zostanie usunięte z obiektu.
12.Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez zarządcę obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest MORiW ul.Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz. Dane będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do sporządzenia umowy (odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : tel.56 462 56 54 , moriw@moriw.grudziadz.pl

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku:
• o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych , zawartych w niniejszej umowie, w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).