Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

Z gry na korcie można skorzystać wyłącznie po uprzedniej rezerwacji.

Rezerwacji należy dokonać pod numerem telefonu 726-921-919. 

Opłatę za grę na korcie należy uiścić w recepcji Mariny Grudziądz.

UWAGA! ZAKAZ GRY ZAROBKOWEJ (trening personalny)

Cennik kort tenisowy, ul. Portowa 8

Kontakt 726 921 919 lub biuro@marina.grudziadz.pl

Cennik obowiązuje od 01.01.2023 r.

Od poniedziałku do piątku:

8:00 – 15:00

25,00 zł/godz.

15:00 – 22:00

30,00 zł/godz.


Sobota:

8:00 – 15:00

30,00 zł/godz.

15:00 – 22:00

25,00 zł/godz.


Niedziela:

8:00 – 22:00

25,00 zł/godz.

Dotatkowe usługi:

Wypożyczenie rakiet jednorazowo 1 szt. 12,00 zł
Szkółka tenisowa jednorazowo                    20,00 zł
Szkółka tenisowa indywidualnie                    75,00 zł
Karnet miesięczny (szkółka - 10 wejść, indywidualnie - 8 wejść) 170,00 zł 
Oświetlenie kort tenisowy 1 gra 20,00 zl      

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
1. Z kortu tenisowego można korzystać w godzinach zarezerwowanych u obsługi, po opłaceniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Grający są zobowiązani do użytkowania własnego sprzętu oraz stroju sportowego (koszulka, spodenki, obuwie sportowe itp.).
3. Dzieci poniżej 12 roku mogą przebywać na kortach tylko pod opieką osoby dorosłej lub instruktora.
4. Na terenie kortów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
5. Przygotowanie kortu do gry leży w gestii gospodarza obiektu.
6. Po zakończonej grze osoby korzystające z kortu zobowiązane są do jego sprzątnięcia.
7. Za zniszczenie sprzętu i urządzeń znajdujących się na korcie odpowiada osoba korzystająca z kortu.
8. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do kulturalnego zachowania zgodnego z zasadami fair play.
9. Zarządzający kortami nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie.
10. Decyzje związane z funkcjonowaniem obiektu, nie ujęte w regulaminie podejmuje zarządzający obiektem.
Zarządcą obiektu jest:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, tel. 56 46 256 54

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest MORiW ul.Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz. Dane będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do sporządzenia umowy (odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : tel.56 462 56 54 , moriw@moriw.grudziadz.pl
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku:
• o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych , zawartych w niniejszej umowie, w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).