Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

W Marinie Grudziądz znajduje się:

  • wypożyczalnia kijków Nordic Walking.

- 6,00 zł / 1 dzień 

- 12,00 zł / weekend

  • wypożyczalnia rakiet tenisowych + 4 piłki 

- 12,00 zł / 1 gra

Szczegóły w recepcji Mariny : tel. 726 921 919 

   REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU

1. Wypożyczany sprzęt jest własnością Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.

2. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach pracy recepcji 8:00 -18:00

3. Aby wypożyczyć sprzęt rekreacyjny należy okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem  osobie z obsługi wypożyczalni. Pracownik obsługi spisze dane* wypożyczającego z dokumentu i pobierze opłatę zgodną z cennikiem.

4. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego sprzętu rekreacyjnego, dane wypożyczającego zostaną przekazane Policji.

5. Wypożyczonego sprzętu nie wolno udostępniać osobom trzecim.

6. Osoba wypożyczająca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt, deklarując tym samym jego oddanie w ustalonym terminie i nienagannym stanie.

7.  Zwrot sprzętu po ustalonym terminie będzie skutkował pobraniem dodatkowych opłat, zgodnych z obowiązującym cennikiem.

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest MORiW ul.Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz. Dane będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do sporządzenia umowy (odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : tel.56 462 56 54 , moriw@moriw.grudziadz.pl
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku:
• o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych , zawartych w niniejszej umowie, w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).